59. ท่าเรือบ้านท่าตอน

posted on 18 Dec 2010 16:37 by pinksun in Touristm

ท่าเรือบ้านท่าตอน  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ภูเขาที่เห็นนี้เป็นของประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะ  "สหภาพพม่า (Union of Myanmar) ชาวพม่าเรียกชื่อประเทศตนเองว่า มยะหม่า/เมียนมา ส่วนสื่อไทยมักสะกดว่า เมียนมาร์

Comment

Comment:

Tweet

Hot! Hot! Hot!

#1 By ไอกัลป์ on 2011-04-19 16:01