เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวงตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่มีการทดลอง  ค้นคว้า  วิจัยพืชผลเมืองหนาว  เพื่อนำผลการทดลองค้นคว้าและวิจัยให้ชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ตามดอยต่างๆ  ทางภาคเหนือเลิกการปลุกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยอันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ป่าไม้และต้นน้ำ  ลำธารของประเทศถูกทำลาย

ตั้งอยู่ในเขตตำบลแม่งอน  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ  1,400  เมตร  มีพื้นที่สำหรับวิจัยพันธุ์พืชเขตหนาว  จำนวน  1,212  ไร่  มีหมู่บ้านชาวเขารอบสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง  รวม  6  หมู่บ้าน  ได้แก่  (1) บ้านหลวง  (2) บ้านค้ม  (3) บ้านปางม้า  (4) บ้านขอบด้ง  (5) บ้านป่าคา  (6) บ้านนอแล  รวมประชากรประมาณ  2,785  คน  ครอบคลุมพื้นที่ซึ่งขอใช้จากกรมป่าไม้จำนวนทั้งสิ้น  20,315  ไร่  สภาพภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปี  อุณหภูมิเฉลี่ย  17.7  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุด  32  องศาเซลเซียสในเดือนเมษายน  และต่ำสุด  -3  องศาเซลเซียสในเดือนมกราคม  ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย  2,075  มิลลิเมตรต่อปี

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง   

1. พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง  สถานที่ใกล้เคียง  (1) พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)  (2) โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป  (3)บ้านดิน  (4) โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง  (5) ศาลเจ้าแม่กวนอิม

2. โรงเรียนเกษตรกรผู้ปลูกสตรอเบอร์รี่

3. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน  เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งอน 

4. วัดแม่งอน

5. สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง  สถานที่ใกล้เคียง  (1) ฐานปฏิบัติการดอยอ่างขาง  (2) สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง  (3) กาแฟดอยคำ

6. อำเภอฝาง  (1) ศาลพระเจ้าฝาง  (2) วัดต้นรุง

7. อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก  (1) น้ำพุร้อนฝาง  (2) โรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่ใจ

8. อำเภอแม่อาย  (1) ท่าเรือท่าตอน  (2) วัดแก้ว  (3) วัดท่าตอน

ที่มา  เอกสารเผยแพร่ของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  มูลนิธิโครงการหลวง

 

Comment

Comment:

Tweet