55. วัดแม่งอน

posted on 14 Dec 2010 08:17 by pinksun in Temple

วัดแม่งอน  ตั้งอยู่เลขที่  302  บ้านแม่งอนกลาง  หมู่  2  ตำบลแม่งอน  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  4  ไร่  1  งาน  60  ตารางวา  นส.3 เลขที่  3537  อาคารเสนาสนะประกอบด้วย  อุโบสถ  วิหารและกุฏิสงฆ์  ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางมารวิชัยศิลปล้านนา

วัดแม่งอนเป็นวัดเก่าที่สร้างเมื่อปี  พ.ศ. 2429  โดยมีนายกำ  ซึ่งขณะนั้นเป็นหัวหน้าหมู่บ้านพร้อมด้วยชาวบ้านได้พร้อมใจกันจัดหาที่ดิน  แล้วสร้างเป็นวัดขึ้น  และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  8  ตุลาคม  พ.ศ. 2508  เขตวิสุงคามสีมากว้าง  40  เมตร  ยาว  80  เมตร

อาณาเขต  ทิศเหนือจรดถนนไปดอยอ่างขาง  ทิศใต้จรดถนนสาธารณะ  ทิศตะวันออกจรดโรงเรียนแม่งอนกลาง  และทิศตะวันตกจรดลำห้วย

วัดแม่งอนได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างประจำอำเภอฝาง   เมื่อ พ.ศ. 2546  และเป็นวัดดีเด่นระดับจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 2548

ช่วงเย็นชาวบ้านรวมตัวกัน  รำมวยจีน

ในปี 2550  วัแม่งอนได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมตำบลแม่งอน  สร้างด้วยไม้สักที่สวยงาม

ในปี  2551  พระครูมนูญธรรมทัต  ได้ริเริ่มขอสร้างพระธาตุเจดีย์  ซึ่งมีความกว้าง 6x6  เมตร  สูง  15  เมตร  ซึ่งจะบรรจุพระบรมสาริกธาตุของพระพุทธเจ้า  โดยได้ร่วมกับชาวบ้านตำบลแม่งอนและผู้มีจิตศรัทธา  (ขณะนี้กำลังก่อสร้าง)

Comment

Comment:

Tweet

น่าสนใจหาพระมาเช่าดีเหมือนกันนะเนี่ย big smile

#1 By บุรุษนิรนาม on 2011-04-01 19:18